Esmenes

Esmenes

diumenge, 28 de setembre del 2014

Sistema productiu i Formació Professional


L’oferta formativa s’adequarà a les necessitats laborals del segle XXI:

El disseny de l'oferta formativa de FP es sometrà a l'anàlisi de les necessitats del context i tindrà com a punt de referència els models d'èxit d'altres llocs.

 • Es crearan plataformes intersectorials per a la prevenció i resolució de conflictes i presa de decisions.

  Els centres comptaran amb els recursos materials , tecnològics i humans adequats i necessaris per als ensenyaments professionals que imparteixen.

 • Es facilitarà l’accés i ús d’infraestructures i tecnologia de les empreses per part del centres i també al revés. Actualment la gran majoria de centres tenen dificultats per accedir a infraestructures i tecnologies de darrera generació. Si les empreses i els centres col·laboressin en el territori, els centres podrien tenir accés al coneixements i ús de d’infraestructures i tecnologies a un cost molt menor i a la vegada les empreses (amb voluntat de donar formació als seus treballadors) podrien beneficiar-se de les instal·lacions docents que tenen als centres.

 • S’aprofundirà en l’actualització professional del professorat i la millora en la dimensió pràctica del currículum. L’actualització professional del professorat és una condició indispensable per poder oferir una formació pràctica  de qualitat a l’alumnat. La col·laboració entre els centres i les empreses permetrà millorar l’expertesa pràctica en la formació de l’alumnat. A més aquesta col·laboració facilitarà el contacte del professorat amb els professionals del sector i la participació en activitats de reciclatge en les empreses i els centres.

 • Es permetrà la contractació de professorat especialista en els centres de formació. Cal apostar per la contractació (ni que sigui a temps parcial) de professorat que provingui del camp professional i que mantingui la seva activitat en el sector productiu. La figura del professor especialista ( a totes les especialitats)  permetrà que els centres contractin professionals d’èxit i amb experiència reconeguda que , a pesar de no tenir la titulació adient, puguin aportar a l’ensenyament reglat un coneixement molt específic i actualitzat en un determinat camp d’activitat.

 • Es portarà a terme un control de qualitat i avaluació real de les pràctiques formatives (FCT). Per millorar en aquest aspecte es partirà de dos principis fonamentals:

 • Els programes formatius de les FCTs seran realistes i ajustats a les possibilitats que poden oferir les empreses.
 • Les empreses han d’avançar vers un  tarannà  més formatiu  per atendre els alumnes com aprenents en etapa de formació·

 • S’integraran els tres subsistemes de formació (inicial, ocupacional i contínua) en el desenvolupament de polítiques de formació al llarg de la vida. A la nostra illa es podrà aprofitar el nombre reduït de centres per avançar en un model consorciat que integri sota el paraigua dels centres formatius a tota l’oferta de formació professional. Segur que tant des del punt de vista de la coherència de l’oferta formativa com de l’aprofitament de recursos, ens veurem enormement beneficiats.

 • S’allargaran els períodes de pràctiques, de manera que els alumnes puguin tenir una visió empresarial global, i no només tècnica i/o productiva.

Com es pot millorar la qualitat en l'ensenyament de Formació Professional?a. Dotant als centres dels espais adients, així com respectant el nombre d'alumnes que un professor pot atendre. Es tracten els grups de FP com si foren classes de ESO o Batxiller (on la gran majoria d'assignatures són teòriques) i tant l'espai com el material de què es disposa, són insuficients.

b. L'alumnat de FP a hores d'ara, està integrat a centres de Secundària , provocant que molts dels recursos del centre no estiguen al seu abast com per exemple la infraestructura informàtica i els recursos humans . Aquesta situació va en contra de les “bones pràctiques que pedagògicament es proposen. Per exemple:el nostre alumnat està “condemnat” a no poder progressar en els avanços tecnològics d'igual manera que altres nivells ni a poder tenir classes que requereixen aquesta metodologia. A més a més, una part de l'alumnat que tenim (sobretot a FPB) tenen mancances personals i d'estudis greus, i a la majoria dels casos, no poden ser atesos pel personal del Departament d'Orientació. La inclusió d'aquests alumnes als grups es fa sense tenir en compte si se'ls podrà atendre i la normativa tampoc contempla mesures especials per poder garantir que acaben els estudis amb èxit.

c. L'actualització de l'alumnat no necessàriament ha de venir de la mà d'un especialista. Veiem moltes discrepàncies entre el model que es proposa al pacte per a triar als docents i cap sistema de selecció per a triar els professionals que han de incloure's als centres educatius. De fet, a aquest departament ja es treballa de manera conjunta amb els professionals, els quals són convidats a fer Tallers específics i en darrer terme són els que completen la formació de l'alumne en el seu procés de pràctiques (FCT). El mòdul de FCT té una dotació lectiva molt superior a qualsevol mòdul que s'imparteix al centre, per tant, el model actual ja contempla una important implicació dels professionals.

d. Entre els requisits que a un docent se li han de valorar, estem d'acord que es tinga en compte la seva formació específica relacionada amb els mòduls que imparteix, però a hores d'ara els cursos per millorar i ampliar coneixements en FP són quasi inexistents. No existeix una oferta real de cursos específics de formació que estiguen dirigits a les diferents famílies professionals per tal d'actualitzar conceptes i metodologies.

DEPARTAMENT D'IMATGE PERSONAL

IES CAP DE LLEVANT

Esther Soler Monzó (Llicenciada en Ciències Biològiques).

Ma Jesús López Marí (Llicenciada en Farmàcia).

Laia Oró Pons (Llicenciada en Ciències Biològiques).

Sara Martínez Bosch (Llicenciada en Farmàcia)

1 comentari:

 1. Benvolgudes professores del Cap de Llevant, hem analitzat les vostres propostes i hem incorporat algunes modificacions en el nostre document a l'espera de poder acabar de definir quin és el model que garantirà l'èxit de la nostra formació professional.
  Moltes gràcies.

  ResponElimina

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA