Esmenes

Esmenes

diumenge, 28 de setembre del 2014

Ajuntament i comunitat


L’ajuntament, com a administració més propera a les escoles, ha d'augmentar el seu protagonisme dins els centres educatius. Així mateix, ha de ser el vertebrador de les diferents entitats i activitats que tenen lloc al municipi i ha de fomentar-ne i coordinar-ne la participació. El contacte fluït entre les diferents entitats que treballen amb els infants serà imprescindible per tal de fer sentir l’escola com a part important del poble.  • Els municipis dissenyaran un projecte educatiu de ciutat que cerqui el compromís ciutadà amb l'educació. Una educació entesa com un procés permanent d'aprenentatge, al llarg de tota la vida.

És un instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo endavant. El projecte educatiu de ciutat permetrà planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi, i amb la participació ciutadania elaborarà propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.  • Els centres educatius estaran oberts a la comunitat.  Es dissenyaran plans d’obertura de centres, tant per a la utilització de les seves instal·lacions (pistes esportives, biblioteques, mitjans informàtics...) com per a la formació permanent de les famílies de l’entorn.  • Es reactivaran i potenciaran les xarxes de dinamització municipal ja existents (Agendes Locals, Consells de joventut, Consell de formació professional, associacions juvenils de lleure. Consells municipals d´educació...)  • Per tal de donar més pes a tots els sectors de la comunitat educativa es potenciaran les funcions dels consells escolars ampliant les seves competències.  • Es fomentarà la participació dels joves i infants en les decisions del poble, per tal de forjar la seva cultura democràtica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA