Esmenes

Esmenes

dissabte, 27 de setembre de 2014

Sistema d'accés a la carrera docent

Es definiran criteris de selecció per accedir als estudis per ser futurs docents i s'establiran proves específiques per accedir a aquests estudis. Els criteris de selecció no seran excloents i  es basaran en:
 1. Nota d'accés a la universitat
 2. Sensibilitat social (per exemple, haver participat en tasques en bé de la comunitat)
 3. Tenir capacitats personals específiques per a l’ensenyament (empatia,  i tècniques de treball innovadores).
 4. Aptituds artístiques o musicals
 5. Capacitat de treball en equip
 6. Motivació i capacitat de lideratge
 7. Coneixement de la vida cultural i compromís amb la lectura.
 8. Coneixements lingüístics en llengua estrangera equivalents als que requereixen el nivell B2 del Marc europeu comú de referència.
 9. L’ús i aplicació didàctica de les TIC per a l´aprenentatge
Em dic Dani Coca Serra. Som mestre a l'IES Pasqual Calbó i voldria col·laborar fent un parell d'esmenes:
1 Sistema d’accés a la carrera docent:

No veig molt clar que alguns dels criteris de selecció esmentats siguin una garantia per tenir un millor professorat. Quina persona podrà aconseguir tots els requisits? No crec que hi hagi prou hores al dia per estar implicat en tants de fronts sense deixar de banda les responsabilitats o inquietuds personals de cadascú.
Per exemple, per aconseguir el C1 d’anglès la persona haurà de viure una bona temporada en un país de llengua anglesa per aconseguir aquest nivell. Qui s’ho podrà permetre? Realment fa falta que tot el professorat tingui el C1, no basta amb el B2. O és que totes les assignatures s’hauran de donar en anglès?
Pel que fa al coneixement de la vida cultural i el compromís en la lectura, com es demostra que un el posseeix? Actualment, la gran majoria del professorat d’una manera o una altra ja ho fa. El mateix passa amb la sensibilització social. Un pot ser molt sensible però no haver d’estar ficat en tots els esdeveniments.
Conec a molts professors que compleixen amb alguns dels requisits però no amb tots i són excel·lents docents.

Què pot passar? Potser qui vulgui ser professor/a no pugui per no complir amb tots els requisits, i en canvi, algú que tingui tots els requisits no vulgui ser-ho. Hi hauria prou professors?
Si voleu es podria fer com els criteris de diagnòstic d’algunes malalties o trastorns, per exemple el DSM. Hi podria haver una sèrie d’ítems, com més en compleixi més “bon docent podria ser” o més puntuació per ser-ho, però sense ser excloent, ni tancar la porta a les persones interessades.

Esther Soler 
Professora IES
Pel que fa a l'apartat 1A.

­ Es troba a faltar bibliografia o dades reals que demostren que tots els requisits demanats

efectivament es tradueixen en una millora en la qualitat de la tasca docent.

La bibliografia la trobaràs aquí. 

­ No es proposa com es computarà el coneixement de la vida cultural i compromís en la lectura.
Tens raó. Bona proposta

­ En un context d'escola on no hi ha trilingüisme o bilingüisme, no entenc per què un professor de

matèries no lingüístiques ha de tenir un certificat B2 en una llengua estrangera per tal d'accedir i

després un C (com a requisit i no mèrit). No conec les estadístiques que demostren que aquest

nivell ja el tenen els docents en la pròpia llengua materna o en les cooficials de l'estat (que són les

que en principi empraran per comunicar­se amb l'alumnat). A més a més, de manera general per a

tots els tipus d'ensenyaments malgrat saber que a infantil, alguns cursos de FP o ensenyament

d'adults, aquestes destresses no són necessàries.

­ Les tasques en bé en la comunitat són variades en àmbits i procediments. No considere que siga

un procediment adient per valorar la tasca docent, ni tan sols la bonhomia de l'interessat/da. Aquest

procediment, vigent a altres països pot contribuir a la doble moral amb què de vegades s'observa

que funciona una societat. Una persona pot exercir perfectament de docent sense estar vinculat

amb cap acte d'aquest tipus així que els trets de la seva personalitat haurien d'avaluar­se amb altres

eines.

2 comentaris:

 1. Hola Dani, t´agraïm la teva aportació tan necessària. Hem considerat la teva esmena i hi hem afegit que els criteris no seran excloents. Pel que fa a l´anglès consideram q el C1 s'obté no al principi sinó que s´anirà aprenent al llarg de la carrera perquè serà un contingut de manera que al final de la formació universitària ja s´haurà après, dins un sistema que no serà com l´actual i q està pensat a llarg termini. No seran els estudiants qui s´ho hauran de costejar.

  ResponElimina
 2. Hola Esther, mil gràcies per escriure´ns i fer aquestes aportacions. La inclusió de l´anglès es justifica perquè molta de la bibliografia i webgrafia educativa actual està en aquest idioma. Pel que fa a les tasques socials no estava pensat per ser un requisit excloent. Tens raó que no s´ha concretat com es valorarà exactament però com que noltros no som experts hem considerat que els indicadors els ha de definir una comissió ad hoc a partir de rúbriques ja existents i aplicades a altres llocs per valorar la competència docent en acció dins l´aula. Si estàs interessada en conèixer aquestes eines te les podem enviar.
  Consideram que és fonamental que es valori la participació social en entitats de base, per això vam posar aquest punt. Tens raó que té el risc del mal ús però considerem que són més les avantatges que els inconvenients. Moltes gràcies per la teva aportació.

  ResponElimina

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA